9 điểm mới về bảo hiểm xã hội áp dụng từ 1/9/2021

Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH vừa được ban hành ngày 7/7/2021 sửa đổi một số quy định về hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội, áp dụng từ ngày 1/9/2021