Quy trình kiểm soát tại bãi đỗ xe

Ghi vé xe và phân biệt xe của khách hay xe của nhân viên làm việc tại mục tiêu.Khi xe vào (đối với xe không đăng ký vé tháng) bảo vệ phải bấm thẻ