logo

Quy trình HSE quản lý nhà thầu phụ

Phòng ngừa tai nạn lao động & tác động môi trường phát sinh, liên quan hoặc xảy ra trong khi làm việc hoặc do vận hành thiết bị của nhà thầu


Căn cứ vào nhu cầu sữa chữa, bảo trì, xây dựng, lắp đặt ... của nhà máy → bộ phận chịu trách nhiệm về dự án phối hợp với HSE, gởi thông tin về dự án/hồ sơ năng lực/phương án thi công & biện pháp an toàn của nhà thầu đến HSE → HSE kiểm tra & đưa ra nhận xét – làm cơ sở để lựa chọn nhà thầu phù hợp với tiêu chí dự án

Nhà thầu được lựa chọn phải đảm bảo:

- Có người chịu trách nhiệm giám sát ATLĐ & vệ sinh môi trường tại nơi làm việc

- Công nhân nhà thầu được huấn luyện quy định an toàn, (cung cấp các hồ sợ hoặc chứng chỉ liên quan)

- Công nhân được cấp phát và sử dụng đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân (PPE)

Nhà thầu phân công người chịu trách nhiệm kết hợp với HSE để nhận diện mối nguy/đánh giá rủi ro cho các công việc

→ lập biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn lao động & vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai

Sau khi hoàn thành đánh giá rủi ro, nhà thầu gởi thông tin Biện pháp thi công an toàn, các máy móc thiết bị - vật tư & số lượng nhân công sử dụng cho dự án đến Công ty xem xét & xác nhận

HSE đào tạo Nội quy, quy định an toàn lao động khi làm việc cho người giám sát & các công nhân nhà thầu trước khi chính thức thi công → Đại diện nhà thầu (chủ thầu hoặc người giám sát) ký Cam kết tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc (Tham khảo phụ lục đính kèm bên dưới)

Bộ phận chịu trách nhiệm về dự án:

lập danh sách nhân viên nhà thầu vào làm việc & gởi cho Người quản lý An ninh của Công ty. Đồng thời, chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động của nhà thầu

Bảo vệ:

Kiểm soát người ra vào, đảm bảo không có người ngoài danh sách được vào phạm vi công trình. Thực hiện đầy đủ thủ tục vào cổng, lập phiếu các vật tư nhà thầu mang vào Công ty

Căn cứ vào Phương án thi công an toàn:

+ Nhà thầu: Cử người giám sát an toàn lao động, nhắc nhở công nhân tuân thủ các quy định an toàn trong suốt thời gian thi công

+

Đối với các công việc có yêu cầu an toàn nghiêm ngặt như làm việc trên cao/làm việc trong không gian hạn chế thì nhà thầu phải được HSE cấp giấy phép thực hiện

Nhà thầu/nhà thầu phụ không tuân thủ các quy định An toàn vệ sinh lao động & bảo vệ môi trường trong quá trình thi công được phát hiện bởi HSE hoặc thông tin phản hồi từ các bên liên quan

HSE ra quyết định

tạm đình chỉ

công việc có sự vi phạm đang triển khai, trực tiếp yêu cầu người giám sát của nhà thầu tạm ngừng hoạt động bị đình chỉ

Bộ phận/cá nhân phát hiện sự vi phạm thông báo đến người chịu trách nhiệm dự án về sự việc

Nhà thầu/nhà thầu phụ đưa ra biện pháp khắc phục, đáp ứng các quy định liên quan

Người chịu trách nhiệm về dự án theo dõi và đôn đốc nhà thầu nhanh chóng khắc phục

HSE & người chịu trách nhiệm về dự án sẽ kiểm tra và xác nhận biện pháp khắc phục

- Nếu phù hợp → đồng ý cho nhà thầu tiếp tục thi công

- Nếu chưa phù hợp → yêu cầu nhà thầu tiếp tục cải thiện đến khi đáp ứng được quy định